Online klageportal


Oplysning om klagemuligheder

I forbindelse med den nye europæiske klageportal og oplysningspligt, vedtaget den 15. februar 2016, skal vi i henhold til dansk lovgivning oplyse følgende: 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning her - www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kvallibyg@kvallibyg.dk 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på mail her eller på tlf. 26 14 21 20